Skupina mladých aktivistov dáva Seredi nový vzhľad

Skupina mladých aktivistov dáva Seredi nový vzhľad

Udalosti a ľudia     Miroslava Sabová Dudášová    
Architekti, dizajnéri a občianski aktivisti sa spojili, aby spoločne s Mestom Sereď priniesli nový život zanedbaným priestorom v meste. Prvé spoločné práce finišujú na dvore Materskej školy Komenského v Seredi. Škôlkari tak získajú nové miesto pre učenie sa, hranie, ale aj na oddych v prostredí zelene.
Záhradka je navrhnutá tak, aby príjemnou a hravou cestou vzdelávala deti. „Chceli sme pre deti priestor, ktorý nebude iba estetický, ale aj vzdelávací. Tešíme sa, že deti si môžu vďaka hmyziemu hotelu, priesvitným kvetináčom a lúčnym porastom zdokonalovať svoje poznatky o hmyze či o rastlinách. Vďaka dráhe pre autíčka si budú trénovať koncentráciu, v pieskovisku a na výtvarnej stene si pocvičia jemnú motoriku a kreativitu. Na hudobnej stene objavia zvuky jednotlivých materiálov,“ popisuje účel záhradky zástupkyňa Materskej školy Komenského Katarína Jakubcová.
Všetky práce prebehli vďaka veľkému odhodlaniu dobrovoľníkov z radov vedenia materskej školy, rodičov a mladých dobrovoľníkov z komunitného centra PRIESTOR. Materiály venovali rodičia, miestne firmy, finančne prispelo aj Mesto Sereď. Návrh vypracovali mladí architekti, ktorí svoje nápady pravidelne konzultovali s vedením škôlky, vďaka čomu je výsledok prispôsobený potrebám tých najdôležitejších, teda malých škôlkárov.
„Snažili sme sa priestor navrhnúť tak, aby svojou hravosťou lákal deti von a zároveň v nich vzbudil túžbu po spoznávaní prírody. Návrh bol nastavený tak, aby ho dokázali zrealizovať i laici, čiže sme išli čo najjednoduchšou cestou. Tá mala zahŕňať jedinečnosť dvoru škôlky a zároveň ekologický prístup, teda prírodné materiály a čo najviac zelene,“ vysvetľujú Frederika Fačkovcová a Michal Kurbel, mladí architekti, ktorí priestor navrhli.
S prerábaním verejného priestoru pokračujú ďalej
Nové zoskupenie mladých odborníkov nechce zostať iba pri jednom projekte. Prichádzajú aj s vizualizáciou nového areálu Základnej umeleckej školy. Aby skupina podporila aj ďalších ľudí v angažovanosti, vytvárajú atraktívny manuál pre verejnosť, v ktorom jednoduchým jazykom a pekným vizuálom vysvetľujú postup pri administratívnych povinnostiach spojených so zásahmi v mestskom prostredí.
Aktivisti z komunitného centra PRIESTOR budú občanov motivovať vďaka piknikom, ktoré spoja s praktickými prednáškami o kompostovaní či o spoločných záhradách. Susedia na sídlisku si tak budú môcť vytvoriť nové spoločné priestory.
 
Autorka projektu
Iniciátorkou projektu je Miroslava Sabová Dudášová. Jej aktivity prebiehali najmä medzi štyrmi stenami budovy OC Nova v Seredi, kde vedie komunitné centrum pre mladých aktívnych ľudí PRIESTOR. Počas spoluprác s mladými architektmi a s ďalšími umelcami si vypočula ich netradičné nápady na prerobenie mestských priestorov a rozhodla sa pomôcť nápady zrealizovať a vyjsť tak do celého seredského priestoru. Vďaka štúdiu na Sokratovom inštitúte dostala potrebnú odbornú pomoc pre svoj projekt.
 
O Sokratovom inštitúte
Sokratov inštitút je ročný praktický vzdelávací program pre študentov a absolventov univerzít. Jeho cieľom je príprava budúcich sociálnych lídrov, ktorí menia svoje obce a mestá. Preto je podmienkou absolvovania realizácia sokratovského projektu, ktorý prináša reálnu zmenu vo vybranej časti Slovenska v rôznych oblastiach. Vo Vzdelávacom centre na Zaježovej a v tatranskej divočine učia študentov slovenskí aj zahraniční lektori.  Študenti sú z rôznych regiónov Slovenska, rôznych študijných a profesijných zameraní, čo vytvára podmienky na vzájomné učenie sa. Témy workshopov sú napr. projektová logika, vízia a sebarozvoj, občianska angažovanosť, práca s médiami, alternatívne ekonomické systémy, účasť verejnosti v slovenskom právnom systéme, globálne vzdelávanie, medzikultúrna facilitácia či európska divočina.
 
Viac na www.sokratovinstitut.sk
Kontakt pre médiá
Meno: Miroslava Sabová Dudášová
E-mail: miroslava.dudasova@yahoo.com
Tel.: +421 944 381 299
SKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽADSKUPINA MLADÝCH AKTIVISTOV DÁVA SEREDI NOVÝ VZHĽAD