“Seredskí námorníci” zakotvili v Hlohovci na Dni radosti

“Seredskí námorníci” zakotvili v Hlohovci na Dni radosti

Udalosti a ľudia     Andrej Macho, eRko Sereď    
Prešlo už niekoľko týždňov, ale my sa stále v spomienkach vraciame k dátumu 08. 05. 2019. V tento sviatočný deň navštívilo neďaleké mesto Hlohovec spolu vyše 110 eRkárov - detí, mladých a dospelých z 8 obcí a miest Oblastného centra Trnava, ktoré tvorí regionálnu zložku celoslovenskej organizácie eRko-HKSD pracujúcej s deťmi a mládežou. Svoje zastúpenie tam malo i mesto Sereď.
Všetci prišli, aby zažili ,,Deň radosti”. Písmeno R v názve hnutia je odvodené práve od slova Radosť. Animátori usilovne pracovali už niekoľko dní vopred, aby pripravili výzdobu, vymysleli program, pripravili miesto a občerstvenie. Je vzácne vidieť túžbu v srdciach ľudí, aby opravdivá radosť rástla ďalej a ďalej, a tak aby mohlo dobro vzrastať. Tento deň bol pre animátorov zo Serede výnimočnejší tým, že eRko Sereď bolo jedným z hlavných organizátorov akcie.
Cieľ tohto podujatia bol trochu iný než býva zvykom. Cieľom bolo podnietiť deti k práci so Sv. písmom a prostredníctvom toho ich bližšie oboznámiť aj s kresťanským učením. Dnes totiž už len málo detí vie, prečo chodíme do kostola a prečo sa modlíme. Berú to ako povinnosť, nie ako výsadu a radosť.
Tento rok sa Deň radosti niesol v námorníckej téme „Stopy v piesku“, na ktorých boli pripravené hlavolamy, pomocou ktorých boli deti usmerňované pri hľadaní jednotlivých stanovísk so zaujímavými úlohami. Stanoviská boli rozmiestnené po meste Hlohovec, vďaka čomu mohli malí i väčší námorníci navštíviť aj netradičné miesta.
Veríme, že tento deň bol výnimočný pre každého účastníka :)
V mene eRkárov by som sa chcel poďakovať všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom aj našim blízkym, ktorí sa pričinili o to, aby radosť mohla ďalej rásť v srdciach všetkých účastníkov Dňa radosti.
“Seredskí námorníci” zakotvili v Hlohovci na Dni radosti“Seredskí námorníci” zakotvili v Hlohovci na Dni radosti“Seredskí námorníci” zakotvili v Hlohovci na Dni radosti“Seredskí námorníci” zakotvili v Hlohovci na Dni radosti