Víkend v Mestskom múzeu v Seredi patril rodinám

Víkend v Mestskom múzeu v Seredi patril rodinám

Udalosti a ľudia     Mária Diková    
Aj v tomto roku sa Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi zapojilo do celosvetového projektu, ktorý na Slovensku organizuje nadácia Národného Trustu n. o. pod názvom Víkend otvorených parkov a záhrad. V tomto roku sa zapojilo dvadsať krajín sveta. Prihlásené programové projekty slovenských záhrad a parkov boli propagované mediálne nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
     Cieľom podujatia je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt. Zapojiť sa mohli  všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým napr. historickým významom, príťažlivým dizajnom, ekologickým prístupom, dendrologickými zbierkami či zaujímavými príbehmi.
      Ústrednou témou tohto ročníka podujatia bola Záhrada a jej živočíšna ríša. Pre všetky naše parky a záhrady je otázka biodiverzity veľmi dôležitá. Aj naše mestské historické či novodobé parky a záhrady sú domovom mnohých živočíchov. Často ani netušíme, čo všetko sa v našich záhradách môže ukrývať. Pavúky, stonožky, lienky, včely, motýle či jašterice, žaby, vtáky a mnoho ďalších druhov živočíchov žije v našich parkoch a záhradách  plniac svoje dôležité funkcie, bez ktorých by záhradný ekosystém nefungoval.
      V našom mestskom múzeu sme spolu s priateľmi pripravili v sobotu 1. júna 2019 prehliadky historickej záhrady, kde sa nachádza exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď. Prezentovaný je jeden z viacerých oporných pilierov svätyne kostola, ktorý bol zakonzervovaný. Vedľa novoveká farská studňa s hladinou vody v hĺbke 6,5 m. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty. V záhrade je  vysadený strom „Fándlyho"  nekvitnúca jabloň, spomínaný pred dvoma storočiami Jurajom Fándlym v diele Pilní domajší a polní hospodár. Je unikátny tým, že nikdy nekvitne a napriek tomu „dobrého šmaku jablká prináša“, štep sme získali v roku 2011 z farskej záhrady v Naháči. V Seredi pôsobil Juraj Fándly ako kaplán v rokoch 1778 -1780. V záhrade je vysadených viac druhov javorov  - javor mliečny, javor crimson king, javor horský a  lipa malolistá a prunus.
      Na druhý deň 2. júna 2019 sme pripravili Rodinnú nedeľu a pozvali sme rodiny s deťmi na bábkové predstavenie Teatra Pimprla „Princezná Rozmarínka“. Počas predstavenia sa deti zapájali do diania – chytali muchy, ryby, spievali, kosili pšenicu, bubnovali. Po divadielku sa mohli zapojiť do tvorivej dielne pod názvom „Kto alebo čo je v záhrade“. Farbičkami a štetcami deti vymaľovávali motýle, húseničky, stonožky a taktiež stromy a kvety. 
      Ďakujeme nadácii Národnému Trustu za mediálnu podporu podujatia i médiám, ktoré nás podporili v tejto aktivite a všetkým účinkujúcim a návštevníkom tohto podujatia za príjemné spoločne strávené chvíle.
Víkend v Mestskom múzeu v Seredi patril rodinámVíkend v Mestskom múzeu v Seredi patril rodinámVíkend v Mestskom múzeu v Seredi patril rodinámVíkend v Mestskom múzeu v Seredi patril rodinámVíkend v Mestskom múzeu v Seredi patril rodinám