Stará siréna doslúžila

Stará siréna doslúžila

Mestský úrad     Mgr. Miroslav Račák    
V skutočnosti  ten veľký oceľový tanier na streche budovy Mestského úradu v Seredi nefungoval už niekoľko rokov.  Pri oprave strechy sme boli upozornení, že uchytenie antény korodujúcimi šraubami  na krov strechy nie je úplne bezpečné. Preto bolo iba otázkou času, kedy dôjde k demontáži sirény. Túto za asistencie hliadky Mestskej polície, ktorá zabezpečovala bezpečný prejazd  motorových vozidiel okolo výsuvnej plošiny, vykonala 7. 6. 2019 spoločnosť ministerstva vnútra SR Centrum bezpečnostnotechnických činností z Topoľčianok.
Stará siréna doslúžilaStará siréna doslúžilaStará siréna doslúžila