Oceňovanie darcov krvi

Oceňovanie darcov krvi

Udalosti a ľudia     mestský úrad    
Vedenie mesta Sereď každoročne pozýva bezpríspevkových darcov krvi na pôdu mestského úradu, aby si na slávnostnom odovzdávaní ocenení uctili vysoko humánny čin  týchto občanov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku.
 
V stredu 5. júna 2019 boli do obradnej siene mesta Sereď pozvaní 13 bezpríspevkoví darcovia krvi. Z rúk primátora mesta Martina Tomčányiho si prevzali plaketu a finančný dar.  Ocenení boli držitelia plakety prof. Kňazovického za 100-násobné darovanie krvi: páni Viliam Banič, Ing. Ján Himpán a Jozef Masarovič, držitelia Diamantovej plakety prof. Jana Jánskeho  za  80-násobné darovanie krvi: páni Vladimír Kišš a Igor Krajčovič a držitelia Zlatej plakety prof. Jana Jánskeho za 40-násobné darovanie krvi: páni Jozef Blaho, Ľubomír Brožek, Marián Drábik, Ing. Jozef Ďurica, Stanislav Irsák, Martin Keller, Ľuboš Sojka a Marek Šajbidor.
 
Oceneným želáme veľa pevného zdravia.
Oceňovanie darcov krviOceňovanie darcov krviOceňovanie darcov krviOceňovanie darcov krviOceňovanie darcov krvi