Klienti DD a DSS strávili príjemný deň pri varení kotlíkového guláša

Klienti DD a DSS strávili príjemný deň pri varení kotlíkového guláša

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi počas roka organizuje mnoho zaujímavých podujatí, ktoré spríjemňujú pobyt klientov v zariadení. Sú to napríklad športové hry, kultúrne vystúpenia, zájazdy ale aj menšie výlety po okolí. Jedna z posledných akcií sa konala 5.6.2019 a to „varenie guláša“.
Podľa Hermíny Motyčákovej zo sociálno-terapeutického úseku sa prijímatelia sociálnych služieb  zúčastnili v predchádzajúci deň spoločnej brigády v úprave okolia. Na druhý deň už nič nebránilo pustiť sa do varenia. Počasie prialo a pri rytme slovenských ľudových  piesní, išlo varenie kotlíkového guláša od ruky. Zúčastnení klienti zo všetkých oddelení spoločne konverzovali, kto chcel si aj zatancoval a všetci si vychutnávali pokojné prostredie. Spätná väzba na chuť kotlíkového guláša bola pozitívna. Príjemná atmosféra, nové zážitky sú impulzom do nasledujúcich dní.
 
Klienti DD a DSS strávili príjemný deň pri varení kotlíkového gulášaKlienti DD a DSS strávili príjemný deň pri varení kotlíkového gulášaKlienti DD a DSS strávili príjemný deň pri varení kotlíkového gulášaKlienti DD a DSS strávili príjemný deň pri varení kotlíkového gulášaKlienti DD a DSS strávili príjemný deň pri varení kotlíkového gulášaKlienti DD a DSS strávili príjemný deň pri varení kotlíkového guláša