Skončila kampaň Do práce na bicykli

Skončila kampaň Do práce na bicykli

Šport     Iveta Tóthová    
Stovky a stovky obyvateľov Slovenska sa aj tento rok zapojilo do národnej kampane „Do práce na bicykli.“  Ide o šiesty ročník súťaže, ktorej cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
Do súťaže sa mohli prihlásiť iba tímy s minimálne 2 a maximálne 4 členmi, ktorí sú zamestnancami jednej firmy alebo organizácie. Vlani sa do kampane zapojilo 81 miest a obcí,  tento rok  to bolo viac a to  99 samospráv.
 
Do kampane sa každoročne zapája aj mesto Sereď.  Celkom 22 družstiev v období od 1. do 31. mája jazdilo na bicykli do a z práce. Celkom za toto obdobie najazdili 5 558 km.
 
Po vyhodnotení sú už známe výsledky. Sereď sa zo všetkých samospráv na Slovensku umiestnila na 29. mieste.
 
V našom meste sa na prvom mieste umiestnilo družstvo Špeckatím so 601 najazdenými kilometrami, druhé miesto patrí tímu Horalky s 548 kilometrami a na treťom mieste je Tink of Sereď, ktorí najazdili celkom 500 kilometrov.
 
Všetky družstvá a ich členovia tak urobili niečo pre svoje zdravie, kondíciu, životné prostredie a v neposlednom rade aj peňaženku.
Skončila kampaň Do práce na bicykliSkončila kampaň Do práce na bicykliSkončila kampaň Do práce na bicykliSkončila kampaň Do práce na bicykliSkončila kampaň Do práce na bicykli