Príslušníci Mestskej polície v Seredi pomáhali pri záchrane ľudského života

Príslušníci Mestskej polície v Seredi pomáhali pri záchrane ľudského života

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Príslušníci Mestskej polície v Seredi denne riešia prípady, ktoré sú zamerané na dodržiavanie zákonov. Pomáhajú chrániť majetok či  bezpečnosť obyvateľov a v nejednom prípade zachraňujú ľudské životy.
 
Dňa 5. júna policajná hliadka v zložení Marek Fidlér a Róbert Vyhlídal pri výkone bežnej služby, včasnou a správnou podanou predlekárskou pomocou pomohli oživiť človeka, ktorý sa kvôli zdravotným komplikáciám ocitol v ohrození života. Prvú pomoc do príchodu príslušníkov podali aj samotní občania.
fotografia vyhotovená z bezpečnostnej kamery Mestskej polície
 
K prípadu bližšie informácie poskytol zástupca náčelníka MP Peter Sokol: "Policajti vykonávali dohľad na prechode pre chodcov na Cukrovarskej ulici., kde im vodič oznámil, že na zastávke autobusu na Cukrovarskej ul. odpadol muž a občania mu dávajú masáž. Hliadka po príchode na miesto spozorovala ako sa občania snažia pomôcť ležiacemu mužovi. Od prítomných osôb bolo zistené, že už volali sanitku. Kontrolou životných funkcií bolo zistené, že muž nedýcha a prestalo mu biť srdce. Okamžite hliadka použila prenosný prístroj AED. Po diagnostikovaní osoby hliadka začala s oživovaním, masážou srdca a umelým dýchaním, ktoré vykonávali až do príchodu záchranárov. Muža sa podarilo hliadke oživiť a po preložení do sanitky bol odvezený do nemocnice. Zasahujúca hliadka bola v zložení Marek Fidlér a Róbert Vyhlídal."
 
 
Príslušníci Mestskej polície v Seredi pomáhali pri záchrane ľudského životaPríslušníci Mestskej polície v Seredi pomáhali pri záchrane ľudského života