Premietanie filmu Naivné sny?

Premietanie filmu Naivné sny?

Udalosti a ľudia     Múzeum holokaustu v Seredi    
Vážené dámy, vážení páni,
 
 srdečne vás pozývame na
premietanie filmu
 
Naivné sny?
 
Podujatie sa uskutoční v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi,
12. júna 2019, o 18:00 hodine.
 
Dokumentárny film sa venuje histórii Židov v Komárne a súčasnej snahe bratov Tamása a Andrása Paszternákovcov o oživenie náboženskej obce.
 
Po premietaní nasleduje diskusia s autorom filmu Petrom Scheinerom.
 
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené v elektronickom podpise.
Premietanie filmu Naivné sny?