Porucha v dodávke vody na Cukrovarskej ulici

Mestský úrad     mestský úrad    
Oznamujeme Vám, že dňa 5.6.2019 od 8:30 – 14:00  hod bude v Seredi na ul. Cukrovarská 757/24 vykonávaná oprava poruchy na verejnom vodovode. Odstávka pitnej  vody bude, len v prípade väčšieho rozsahu opravy. Termín ukončenia opravy sa môže zmeniť. Náhradné zásobovanie pitnej vody je zabezpečené cisternou priamo na mieste poruchy. Po ukončení prác bude vykonaný preplach dotknutej siete.
Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
 
Marek Adamkovič
Vedúci VPS Sereď
ZsVS, a.s. OZ Galanta