Ako rýchlo získať potvrdenie o dôchodku pre železnice?

Udalosti a ľudia     Sociálna poisťovňa    
Pre bezplatné cestovanie seniorov vlakom treba železničnej spoločnosti predložiť potvrdenie o poberaní dôchodku, nie však o sume poberaného dôchodku. Takéto potvrdenie vyhotoví Sociálna poisťovňa vždy na počkanie, nie je preto potrebné žiadať potvrdenie listom prostredníctvom pošty, pretože ide o zdĺhavú formu vybavenia žiadosti.
Potvrdenie o poberaní dôchodku získa dôchodca najrýchlejšie návštevou ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenského centra ústredia Sociálnej poisťovne.
Potvrdenie o poberaní dôchodku je tiež možné žiadať telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123; elektronicky prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk. V takomto prípade bude potvrdenie zaslané dôchodcovi na adresu domov do troch dní.