ARTPARÁDA

ARTPARÁDA

Kultúra a divadlo     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art.    
Pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v
Seredi Vás pozývajú na slávnostný večer talentovaných a úspešných žiakov
školy, ktorí reprezentovali ZUŠ a mesto Sereď na celoslovenských
súťažiach (s medzinárodnou účasťou) v šk.roku 2018/2019.Tešíme sa na
Vás na našej akcii s názvom ARTPARÁDA 2019 dňa 6.júna 2019 o 17,00 hod.
v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.
V programe vystúpia aj absolventi hudobného odboru v šk.roku 2018/2019.
Vstup voľný!

 
ARTPARÁDA