Propagačná výstava hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva

Propagačná výstava hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva

Udalosti a ľudia     Marián Molnár    
Propagačná výstava hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva