Hlasovanie za projekty bolo ukončené. Boli seredské združenia úspešné?

Hlasovanie za projekty bolo ukončené. Boli seredské združenia úspešné?

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V termíne od 10. do 23. mája 2019 mohli obyvatelia Trnavského kraja hlasovať za projekty, ktoré z participatívneho rozpočtu finančne Trnavský samosprávny kraj podporí. Cieľom projektu je zapojiť verejnosť do procesu rozhodovania ako naložiť s rozpočtom. Na projekty  z oblasti kultúry, verejného priestranstva, športu či zelene bola vyčlenená suma 250-tisíc eur.  Pre okres Galanta bolo vyčlenených 42 tisíc eur a obyvatelia mohli hlasovať za 15 projektov.
 
Za mesto Sereď boli podané dva projekty:
 
Jeden návrh bol od OZ Mám rád cyklistiku s projektom, ktorý  počíta s osadením dvadsiatich nových stojanov na bicykle ako aj špeciálneho servisného cyklostojanu v rámci celého mesta Sereď.  Rozpočet je na 4 152,- €
Druhý návrh je od KC Priestor s projektom Sereď 2.0 , ktorý dáva možnosť mladým odborníkom a laickej verejnosti zapojiť sa do tvorby krajšieho a zelenšieho verejného priestoru.  Rozpočet je na 4 150,- €.
 
Podľa oficiálnych výsledkov boli obidva projekty úspešné a tak z Trnavského kraja na svoje projekty získajú žiadané financie. Čím teda obyvateľov Serede obidve združenia prekvapia uvidíme, keď svoje plány premenia v realitu.
 
Celkové výsledky v rámci Galatského okresu môžete vidieť v nasledovnej tabuľke:
 
Hlasovanie za projekty bolo ukončené. Boli seredské združenia úspešné?Hlasovanie za projekty bolo ukončené. Boli seredské združenia úspešné?Hlasovanie za projekty bolo ukončené. Boli seredské združenia úspešné?Hlasovanie za projekty bolo ukončené. Boli seredské združenia úspešné?