Prvé sväté prijímanie v seredskej farnosti

Prvé sväté prijímanie v seredskej farnosti

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Počas posledných troch májových nedieľ pristúpili žiaci tretích ročníkov seredských základných škôl  v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi k prvému svätému prijímaniu.  Nedeľa 12. mája bola venovaná žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda,  v nasledujúcu nedeľu 19. mája mali prijímanie žiaci Základnej školy J.A.Komenského a v nedeľu 26. mája prišli na rad žiaci Základnej školy Juraja Fándlyho.
 
Deti sa  na tento veľký deň svedomito pripravovali niekoľko mesiacov. Vyvrcholením bola slávnostná svätá omša, ktorá je  veľkou udalosťou nielen v živote detí, ale je aj veľkým sviatkom rodiny a spoločenstva veriacich. Omša začala sprievodom od fary, pokračovala vstupom do kostola na čele s krížom a miništrantmi. Slávnosť Prvého  svätého prijímania bola veľmi dôstojná a slávnostná. K jej dokonalému priebehu prispeli nielen nádherne vyobliekané deti ale aj krásna výzdoba kostola.
 
Táto vzácna chvíľa, kedy deti prijali do svojich srdiečok Ježiša Krista navždy zostane v ich pamäti ako nezabudnuteľná spomienka.
 
 
 
Prvé sväté prijímanie v seredskej farnostiPrvé sväté prijímanie v seredskej farnostiPrvé sväté prijímanie v seredskej farnostiPrvé sväté prijímanie v seredskej farnosti