Pozvanie od prezidenta SR

Pozvanie od prezidenta SR

Kultúra a divadlo     Mária Diková    
Dňa 21. mája 2019 o 17.00 h  v Divadle Jána Palárika v Trnave sa uskutočnilo stretnutie s prezidentom  Andrejom Kiskom a s osobnosťami Trnavského kraja.
Bolo pre mňa veľkou cťou dostať pozvanie od prezidenta SR, ktoré som dostala ako vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi. Teším sa, že prezident pozná a zaujíma sa o činnosť mestského múzea.
Práve v máji pred 15 rokmi bolo múzeum založené z iniciatívy občianskeho združenia Vodný Hrad a v súčinnosti s vedením mesta bolo dňa 1. mája 2004 založené miestopisné múzeum, ktorého prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. Múzeum malo za cieľ pozdvihnúť povedomie obyvateľov Serede k vlastnej histórii a blízkeho regiónu a prezentovať dejiny aj pre návštevníkov mesta. Ideovú koncepciu múzea pripravilo občianske združenie Vodný Hrad a spolu s mestom požiadalo o odbornú spoluprácu Vlastivedné múzeum v Galante. Július Matis spoluzakladal mestské múzeum a vo funkcii vedúceho pôsobil v rokoch 2004 – 2010. Počas jeho pôsobenia dokázal nadchnúť obyvateľov a samotnú myšlienku založenia múzea aj pomohol uskutočniť. Svojou odbornou činnosťou významne múzeu doteraz pomáhajú Vlastivedné múzeum v Galante a Rastislav Petrovič, predseda OZ  Vodný Hrad a viacerí členovia, medzi inými i archivárka na dôchodku Eva Vrabcová, reštaurátor František Šmigrovský, geomorfológ Pavol Ištok a poslanec Dušan Irsák. Múzeum si buduje zbierku predmetov kultúrnej hodnoty a venuje sa skúmaniu dejín Serede a jej obyvateľov, ktoré prostredníctvom výstav a prednášok prezentuje. Spolupracuje so štátnymi archívmi SR, Slovenským národným múzeom a ďalšími múzeami na Slovensku ako i s archeológmi. Zúčastňuje sa vedeckých konferencií a seminárov a prezentuje výskumnú činnosť múzea a vykonáva aj vzdelávaciu činnosť pre deti i dospelých. Vďaka dobrej spolupráci  s obyvateľmi v kultúrnej oblasti sa rozširuje aj zbierka múzea, ktorá je tak potrebná pri realizácií tvorby nových expozícií z histórie mesta. Múzeum usporadúva aj výstavy umenia, sympóziá, tvorivé dielne, a podporuje tiež tradičné literárne večery v spolupráci so spisovateľkou Ruženou  Scherhauferovou a s OZ Koménium prezentuje významné osobnosti v Seredi. Pomoc múzeu poskytujú viacerí dobrovoľníci, bez ktorých by múzeum nemohlo organizovať viacero podujatí a prijímame to od nich s veľkou vďakou.
V Mestskom múzeu v Seredi máme vypracovanú koncepciu pre ďalší rozvoj múzea, ktorú sme v minulom roku predložili aj mestu. Kto by mal záujem, môže sa o tejto koncepcii dozvedieť aj na stretnutí v múzeu, ktoré budeme organizovať  pre verejnosť v spolupráci s OZ Vodný Hrad  dňa 25. júna 2019 o 17.00 hodine. V októbri 2019 pripravuje OZ Vodný Hrad v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi konferenciu k dejinám Serede pri príležitosti jubileí 20 rokov založenia občianskeho združenia a 15 rokov mestského múzea.
Pozvanie na stretnutie s prezidentom považujem za ocenenie pätnásťročnej práce mestského múzea v oblasti kultúry k rozvoju a zachovávaniu kultúrneho dedičstva mesta Sereď.
Pozvanie od prezidenta SRPozvanie od prezidenta SRPozvanie od prezidenta SRPozvanie od prezidenta SR