Základná škola J.A.Komenského POMÁHA POMÁHAŤ

Základná škola J.A.Komenského POMÁHA POMÁHAŤ

S krásnou myšlienkou prišli žiaci a učitelia Základnej školy J.A.Komenského v Seredi pomôcť O.Z. Nikolka, ktoré pomáha detičkám s fyzickým alebo mentálnym postihnutím. Ešte v mesiaci apríl sa takmer celá škola podieľala na výrobe a balení mydielok. Tie boli potom za dobrovoľnú čiastku predávané všetkým, ktorí mali záujem svojim príspevkom pomôcť združeniu Nikolka. Výťažok vo výške 165,50 € boli dňa 14.mája 2019  zástupcovia školského parlamentu Marco Šereg, Samuel Hujo, Lukáš Penciak a Marek Sokol odovzdať zakladateľke združenia Ľubomíre Polákovej.
Tá neskrývala dojatie a s vďakou hovorí: "Toto sú najkrajšie chvíle, čo môžem zažiť v našom združení...keď nám pomáhate pomáhať. Aj keď sú to vlastne len deti, s týmto skutkom sa v budúcnosti stanú dospelákmi s veľkým srdiečkom. Ďakujeme všetkým čo sa podieľali na výrobe a predaji mydielok, ďakujeme pani učiteľke Čelárovej a pani riaditeľke Krivosudskej, aj každému kto pomohol a podporil nás kúpou. Za peniažky kúpime pomôcky pre naše deti."
 
 
foto: ZŠ J.A.Komenského
Základná škola J.A.Komenského  POMÁHA POMÁHAŤZákladná škola J.A.Komenského  POMÁHA POMÁHAŤZákladná škola J.A.Komenského  POMÁHA POMÁHAŤ