Noc múzeí a galérií 2019 v Seredi

Noc múzeí a galérií 2019 v Seredi

Kultúra a divadlo     Mária Diková    
Noc múzeí a galérií v Seredi priniesla návštevníkom historický, tvorivý a hudobný zážitok.
 
      Program Noci múzeí a galérií v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi bol naplnený atmosférou tvorivosti, vzdelávania a hudby. 
Od desiatej hodiny prichádzali do múzea rodiny, ktoré sa zapojili do tvorivej dielne, ktorú viedla výtvarníčka Elena Chatrnúchová a vyrobili si svoje prvé aquamanile – nádobu na umývanie rúk. Inšpiráciou pre deti a dospelých bola téma hygieny a zdravia v našom živote cez tvorbu nádoby, ktorá sa stala dôležitým spoločenským prvkom dvornej etikety aj v stredovekom Uhorsku.  V expozícii hradu Šintava v mestskom múzeu sú vystavené keramické predmety: konské hlavičky, ktoré sú výustkami gotických akvamaníl.  Vznikali tak malé umelecké dielka v tvare koníkov, barana, kohúta, draka.
 
     Od 15.30 hodiny prichádzali návštevníci so záujmom dozvedieť sa viac o osobnosti generála, diplomata a astronóma Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa svojimi činmi a pôsobením  zaslúžil o vznik Československej republiky. Spomienke na tragédiu úmrtia M. R. Štefánika venovali čas prednášajúci i všetci prítomní. V prvej prednáške PhDr. Evy Vrabcovej boli spomenuté okolnosti a iniciatíva jednotlivcov, ktoré viedli k založeniu Spolku pre postavenie pomníka generálovi.  Dozvedeli sa, že stanovy  Spolku pre zbudovanie pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na Slovensku boli potvrdené Vavrom Šrobárom - Ministrom  s plnou mocou pre správu Slovenska dňa 23. apríla 1920. Začiatky organizovania finančnej zbierky  spolku  bolo organizované aj v spolupráci s Pamätníkom odboja (ústav vojenskej histórie), ktorý podporoval  tvorcu myšlienky mohyly architekta Dušana Jurkoviča. Po štyroch rokoch činnosti spolku sa podarilo vyzbierať sumu takmer 1, 5 milióna korún,  čo ale nepostačovalo na výstavbu mohyly, lebo stavebné náklady boli 2 600 000 korún. Až v auguste 1927 sa začala realizovať výstavba a počas osláv 10. výročia vzniku ČSR  bola mohyla slávnostne odhalená.
     V druhej prednáške Mgr. Petra Machu, PhD. z Historického ústavu SAV, rodáka zo Serede, sa prítomní oboznámili s faktami o prevoze a uložení Štefánikovej pozostalosti  a dočasnej opatere Památníkom odboje. Po uznesení čs. vlády o založení Štefánikovho múzea z 21. 5. 1920 začala záležitosť odkúpenia pozostalosti od rodiny Štefánikovcov zamestnávať viacerých ministrov (Vavro Šrobár, Martin Mičura, Vladimír Fajnor, Jozef Kállay). Po zriadení komisie na ocenenie pozostalosti, rodina nesúhlasila s vyčíslenou sumou 300 tisíc korún, lebo museli splatiť aj dlhy, ktoré už Štefánik nestihol splatiť. Nakoniec sa podarilo 7. marca 1923 podpísať kúpnopredajnú zmluvu 1 milión 250 tisíc korún (za pozostalosť z Pariža, ale nie z Tahiti). V pozostalosti boli napr. písomnosti, knihy, astrologické prístroje, zbierky zoológie a národopisu zo sveta,  slovenské ľudové výšivky a keramika, zbierka porcelánu, kolekcie pamiatkových predmetov, drevorezy a drevoryty Paula Gauguina a iné.
     O 18.00 hodine sa uskutočnil komorný koncert, prítomní si vypočuli hru v podaní hudobných virtuózov, českého huslistu Pavla Burdycha a slovenskej klaviristky Zuzany Berešovej, ktorí sa excelentne predstavili programom zostaveným štýlovo len z českých a slovenských skladieb. Diváci si vypočuli skladby Leoša Janáčka, Antonína Dvořáka, Jozefa Suka, Mikuláša Schneidera Trnavského, Milana Nováka, Bedřicha Smetanu, Bohuslava Martinů, Béla Kélera, Mikuláša Moyzesa, Alphonsa Czibulku a Ladislava Kupkoviča.
       Múzeum navštívilo v tento deň niečo vyše 100 návštevníkov. Mestské múzeum ďakuje všetkým návštevníkom Noci múzeí v Seredi, účinkujúcim za príjemne spoločné strávené chvíle a s úctou chce poďakovať aj dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom – priateľom múzea, ktorí pomohli pri celej realizácii podujatia a za podporu médiám RTVS – Rádiu Regina Bratislava, TASR, Seredským novinkám a SeredOnline.
Noc múzeí a galérií 2019 v Seredi