Upozornenie pre obyvateľov rodinných domov

Upozornenie pre obyvateľov rodinných domov

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď upozorňuje obyvateľov rodinných domov a právnické osoby, ktoré sú zapojené do systému zberu triedeného odpadu, aby obaly z tvrdého papiera a kartóny pred zberom poskladali a zviazali.

Ďalej upozorňujeme obyvateľov rodinných domov, aby transparentné vrecia určené na zber triedeného odpadu vykladali tak, aby bolo zjavné, ku ktorému rodinnému domu patria a zväzovali ich konce, aby nedochádzalo k rozfúkaniu odpadov po verejnom priestranstve.
Ďakujeme, že patríte k tým, ktorým na triedení odpadu záleží.
Upozornenie pre obyvateľov rodinných domov