Medzinárodný poradenský deň o dôchodkoch bude vo Viedni 22. mája 2019

Medzinárodný poradenský deň o dôchodkoch bude vo Viedni 22. mája 2019

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Pracujete alebo ste pracovali na Slovensku alebo v Rakúsku? Odborníci z oblasti sociálneho poistenia vám poradia. Sociálna poisťovňa v spolupráci s rakúskou Dôchodkovou poisťovňou PV a Poisťovňou pre živnostníkov SVA pripravuje na 22. mája 2019 spoločný poradenský deň, ktorý sa bude konať vo Viedni.
Na tomto podujatí si môžu poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali na Slovensku alebo v Rakúsku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Rakúska, pri osobných konzultáciách s odborníkmi vyriešiť svoje dôchodkové záležitosti.
 
Medzinárodný poradenský deň sa uskutoční v stredu 22. mája 2019 vo Viedni, v budove rakúskej Dôchodkovej poisťovne PV, Bürogebäude der Pensionversicherungsanstalt, Friedrich-Hillegeist-Strasse 1, 1021 Wien, v čase od 8.30 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na rakúskom telefónnom čísle 05 03 03-237 23 alebo faxom na čísle 05 03 03-237 90.
 
Pri dohodnutí termínu je potrebné okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predmetom poradenstva, uviesť tiež relevantné osobné údaje – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. Odporúčame, aby si účastníci okrem osobných dokladov priniesli tiež podklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia. Na poradenský deň si nezabudnite priniesť svoje doklady o poistení a občiansky preukaz alebo cestovný pas. Tlmočenie bude zabezpečené
Medzinárodný poradenský deň o dôchodkoch bude vo Viedni 22. mája 2019