"TANCUJ SI A SPIEVAJ" v podaní žiakov Základnej umeleckej školy

"TANCUJ SI A SPIEVAJ" v podaní žiakov Základnej umeleckej školy

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi usporiadala dňa 17. mája v estrádnej sále Domu kultúry vystúpenie žiakov tanečného a hudobného odboru. Podujatie bolo venované všetkým rodičom, starým rodičom a známym ako prezentácia toho, čo sa žiaci počas školského roka naučili. V programe vystúpil  Detský tanečný folklórny súbor a Ľudová hudba Kvetoňka.
Vedúca tanečného odboru na ZUŠ Tatiana Michálek WALZELOVÁ nám povedala: „Podujatie sme pripravili tak aby bolo plné tanca, hudby a spevu. Organizácia bola dosť náročná, veľa detí nám striedavo bolo chorých, jeden žiak si zlomil nohu a to pri skupinových vystúpeniach nie je práve ideálne. No robili sme čo bolo v našich silách a výsledok už musia ohodnotiť diváci sami.“
 
Húževnatosť a usilovnosť žiakov, od tých najmenších až starších, napokon priniesli svoje ovocie a výsledkom bolo krásne pásmo zostavené z ľudových tancov a spevu. Jednotlivé vystúpenia boli rozdelené podľa krajov Slovenska a tak diváci mali možnosť vidieť ukážky z Margecian, Šariša, Zemplína, Heľpy či Čierneho Balogu.
Súčasťou predstavenia bolo aj vystúpenie Karola Kiliana ako jediného absolventa tanečného odboru v šk. roku 2018/2019. Riaditeľka Základnej umeleckej školy Dagmar Šajbidorová mu popriala aby ho láska k umeniu sprevádzala po celý život. Zároveň riaditeľka poďakovala vedúcej tanečného odboru Tatiane Michálek Walzelovej za zorganizovanie krásneho vystúpenia aj celoročnú prácu a korepetítorovi Marcelovi Zacharovi za jeho trpezlivosť pri práci so žiakmi.
Vystúpenie bolo vyvrcholením práce učiteľov aj žiakov počas celého školského roka. Vedúca tanečného odboru Tatiana Michálek Walzelová hodnotí školský rok nasledovne: „Bol to rok hektický, prekvapivý ale zároveň zaujímavý. Ako som spomínala vyššie časté absencie žiakov narúšajú nácviky. No žiaci sú snaživí a často prichádzajú sami za mnou s nápadmi, čo by sa radi naučili. Dokonca veľa tanečníčok moderného tanca chytili ľudovky za srdce a začali sa o ľudové tance zaujímať viac. Tento rok sa nám podarilo po 10 rokoch zorganizovať aj tanečné sústredenie v Belušských Slatinách. Je to jednoducho práca, ktorá sa neustále opakuje a nikdy nekončí.  Ešte máme pred sebou niekoľko týždňov, kým príde koniec školského roka, ale už teraz sa teším na nový rok, nové výzvy ale aj nových žiakov. Svoju prácu robím jednoducho s láskou a lásku k umeniu sa snažím predávať ďalej.“
 
 
VIDEO
 
 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\