Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára

Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Prostredníctvom našich novín sme Vás už informovali, že samospráva mesta Sereď zvažuje dať postaviť repliku sochy Legionára.
Pôvodná socha bola slávnostne odhalená v roku 1929 pred Obecným domom. Zhotovená bola z pieskovca, mala výšku 6 metrov, pričom socha Legionára bola 3,4 metra vysoká. Na svojom mieste stála do roku 1959, kedy bola odstránená. V tom čase sa v Seredi otváral nový most cez rieku Váh a z dôvodu účasti komunistických vládnych činiteľov bola socha označená ako "ideologicky závadná". Do roku 1968 bola uložená v kasárňach a potom zakopaná do jamy za hrádzou pri Váhu. Toto miesto v 60-tich rokoch slúžilo ako smetisko a miestni ho volali Konská jama. 
Keďže Legionár je súčasťou histórie mesta Sereď, OZ Vodný hrad v minulosti vyvinul úsilie o nájdenie sochy. V roku 2002 sa prihlásila očitá svedkyňa, ktorá v 1969 roku videla na vlastné oči ako vojaci zhadzovali z V3S-ky( ľudovo zvanej vetriesky ) sochu do vyhĺbenej jamy. Podľa portálu www.mynitra.sme.sk pracovníci Katedry geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prístrojmi v tom čase premerali územie o rozlohe 20 x 50 m. Toto miesto sa zhodovalo s miestom, ktoré očitá svedkyňa označila. Za použitia techniky sa ale sochu nájsť nepodarilo. Celú prácu sťažovala skutočnosť, že toto miesto bolo skládkou odpadovej „zeminy“ (smetí).
Seredčan Michal Hoffman sa za pomoci dobrovoľníkov rozhodol miesto " okolo skateparku " opäť premerať. S geofyzikálnym elektromagnetickým prístrojom bude postupne skúšať, či pod povrchom nájde pozostatky sochy. Podporu majú aj od poslanca Dušana Irsáka, ktorý sa spolu s nami bol dňa 17. mája na mieste pozrieť. Meranie je zdĺhavé a pokračuje doslova krok po kroku. Práce budú trvať dlhší čas, v závislosti od priaznivého počasia a aj voľného času, v rámci ktorého merania dobrovoľníci robia. Dôležité je aj to, že ak aj prístroje niečo zamerajú, či to skutočne aj budú pozostatky sochy. A nemenej dôležité je, v akom stave socha, ktorá bola po dlhé desaťročia zahrabaná v zemi, bude. V každom prípade, či sa socha nájde alebo nie,  dnes nikto predpovedať nevie. Iniciatííva týchto ľudí je ale chválihodná.
Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára Opäť prebiehajú pokusy o nájdenie sochy Legionára