Úspešný projekt obnovy fondu gymnaziálnej knižnice

Úspešný projekt obnovy fondu gymnaziálnej knižnice

Kultúra a divadlo     Katarína Valábková    
Ako priviesť študentov a žiakov k pravidelnému čítaniu kvalitnej beletrie a odbornej literatúry? Túto otázku si veľmi často kladú učitelia slovenčiny, ale určite aj rodičia, ktorí radi vidia, že mobil v rukách detí z času na čas vystrieda klasická, voňavá papierová kniha.
Na gymnáziu máme peknú školskú knižnicu už dlhší čas, no v roku 2018 sme sa rozhodli znovu obnoviť jej knižničný fond tak, aby sme vyhoveli čitateľským potrebám 11 až 19 ročných mladých, knižnica potrebovala i obnovu fondu odbornej a didaktickej literatúry. Cieľovou skupinou projektu boli študenti, zamestnanci školy, rodičia i absolventi.
Využili sme výzvu na predkladanie žiadostí, ktorú vyhlásil Fond na podporu umenia a podali sme žiadosť o poskytnutie dotácie v podprograme Akvizícia knižníc. V našom projekte s názvom Čítam, čítaš, čítame sme opísali situáciu našej knižnice, ktorá bola síce dobre zásobená povinným čítaním, no azda jej chýbali čitateľsky príťažlivé hodnotné diela modernejšej slovenskej i svetovej literatúry, diela pre žiakov malého gymnázia od prímy po kvartu, ktorí sú často čitateľsky veľmi aktívni. Novšia odborná literatúra z prírodovedných predmetov taktiež vyučujúcim dosť chýbala.
V projekte sme boli úspešní a z Fondu na podporu umenia sme získali 1000 eur na nákup kníh, čo bola pre nás radosť a za čo ďakujeme. Vzápätí sme zorganizovali anketu medzi študentmi i vyučujúcimi, aby sme zistili, ktorí autori, diela či témy by sa v knižnici mohli objaviť. Anketu sme vyhodnotili a pri výbere nových kníh sme tieto informácie zohľadnili – chceli sme predsa, aby sa knihy čítali, aby sa dostali k čitateľom a predpokladom je ich záujem.
Výsledkom projektu z roku 2018 je 102 nových kníh – kvalitnej beletrie, odbornej, ale i relaxačnej literatúry. Knihy boli zaevidované a od septembra sa budeme tešiť, ak sa dostanú do rúk svojim čitateľom. Otvoria im brány do sveta fantázie, do sveta hrdinov a ich veľkých snov a tiež dvere do sveta poznania a to rozhodne nie je málo.
Úspešný projekt obnovy fondu gymnaziálnej knižnice Úspešný projekt obnovy fondu gymnaziálnej knižnice Úspešný projekt obnovy fondu gymnaziálnej knižnice Úspešný projekt obnovy fondu gymnaziálnej knižnice