Mestský úrad bude zatvorený 24.5.2019

Mestský úrad     Organizačné oddelenie    
OZNAM
Mestský úrad v Seredi bude
dňa 24.mája 2019 (v piatok)
ZATVORENÝ
z dôvodu pravidelného povinného BOZP a CO cvičenia zamestnancov úradu.
Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do Európskeho parlamentu je zabezpečené
v kancelárii č. 8, od 8,00 hod. do 12,00 hod.