Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi

Udalosti a ľudia     Marián Molnár    
Dňa 11.05.2019 naša ZO SZCH Sereď 1 v spolupráci s organizátormi podujatia ,,Míľa pre mamu“ usporiadala propagačnú výstavu zvierat. Mesto Sereď podporilo našu organizáciu dotáciou z mestského rozpočtu za čo sme mestu vďačný. Vďaka tejto podpore môžeme v našom regióne rozvíjať chovateľstvo  chovom čistokrvných zvierat a prezentovať naše chovateľské úspechy aj takouto formou ako bola táto výstava zvierat. Vzhľadom na unáhlenú dobu ktorá nás pohlcuje a zaberá všetok voľný čas sú medzi nami ľudia, ktorí si nájdu čas aj na koníčky ako je napríklad chov domácich zvierat. V tomto roku do našej Základnej organizácie SZCH v Seredi pribudli dvaja mladí chovatelia jeden z Veľkej Mače a druhý zo Šoporne, čo nás potešilo. Taktiež sme prijali aj  sedem dospelých chovateľov. Vďaka propagačným výstavám a miestnym výstavám, ktoré dokážeme robiť s podporou mesta Sereď a obci Šoporňa a Pata a aj sponzorom je vidieť záujem zo strany obyvateľov o chovateľstvo, že majú ešte dosť blízko k chovu zvierat.  Počas tejto propagačnej výstavy sme predstavili  87 kusov zvierat od 17 chovateľov. Z toho bolo 26 kusov holubov, 33 kusom hydiny, 9 kusov králikov, 3 kusy kôz, 8 kusov exotického vtáctva a aj 8 kuriatok od chovateľov našej ZO. Musím povedať, že sme vystavovali zvieratá v dobe, keď dospelé jedince sú v rozmnožovacom cykle a mladé jedince ešte neboli vo výstavnej forme nakoľko sa stále vyvíjajú. Exotické vtáctvo je v období hniezdenia preto sme vystavovali iba andulky. Počas výstavy sme pre najmenších návštevníkov pripravili omaľovávanky, ktoré si mohli omaľovať priamo na výstave ale aj si ich mohli zobrať domov ako aj balóniky s rôznymi  motívmi. Mnohým návštevníkom sme poskytli rôzne rady o chovoch a nárokoch na chov a podarilo sa nám získať nového člena, ktorý na mieste si vyplnil prihlášku za člena ZO SZCH.  Sme veľmi radi, že sa tejto výstavy zúčastnil náš mladý chovateľ Jozef Látka ktorý vystavoval  zdrobnenú hrabavú hydinu a to Sebritky. Potešilo by nás, keby do našej organizácie pribudlo viac mladých chovateľov ako aj starších, aby sme  mohli prezentovať čo najväčší okruh čistokrvných zvierat, ktoré chováme pre potešenie ale aj pre úžitok.
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi