Prerušenie dodávky elektriny v Seredi

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme príde v nasledovných dňoch k prerušeniu distribúcie elektrickej energie:
 
dňa 17.05.2019 - od 08:00 do 15:00 - na ulici: Kukučínova
 
dňa 20.05.2019 - od 08:00 do 15:00  - na ulici: Fándlyho
 
Západoslovenská distribučná a.s.sa za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením ospravedlňuje.