Podporte hlasovaním seredské projekty, vďaka ktorým bude naše mesto opäť o krok vpred

Podporte hlasovaním seredské projekty, vďaka ktorým bude naše mesto opäť o krok vpred

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schválilo na rok 2019 na projekty Participatívneho rozpočtu sumu 250-tisíc eur. Ktoré projekty finančne podporí TTSK rozhodnú samotní obyvatelia kraja. Hlasovanie prebieha online  s SMS overovaním v termíne od 10. do 23. mája 2019.
 
Celá príprava projektu bola rozdelená na tri fázy:
 
V prvej zástupcovia Trnavského kraja absolvovali dvanásť verejných stretnutí po celom kraji, kde v komunikovali s uchádzačmi o ich nápadoch a zámeroch a zároveň  pomáhali s prípravou samotných projektov.
 
Druhé kolo stretnutí sa venovalo verejnej prezentácii projektov a ich hodnoteniu zo strany členov deliberatívneho fóra pre daný okres.
 
Poslednou fázou je, už vyššie spomínané, samotné hlasovanie obyvateľov kraja, ktorí rozhodnú o tom, ktoré projekty budú podporené.
 
Cieľom projektu je zapojiť verejnosť do procesu rozhodovania ako naložiť s rozpočtom. O finančnú podporu sa uchádzali projekty  z oblasti kultúry, verejného priestranstva, športu, zelene. Pre okres Galanta bolo vyčlenených 42 tisíc eur. Zaslaných bolo 19 projektov, z ktorých kritériá  splnilo 15. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu vyše 55 tisíc eur.  Zoznam projektov nájdete tu: https://tvorimekraj.sk/projekty-2019/galanta-2019/
 
Za mesto Sereď boli podané dva projekty:
 
Jeden návrh je od OZ Mám rád cyklistiku s projektom, ktorý  počíta s osadením dvadsiatich nových stojanov na bicykle ako aj špeciálneho servisného cyklostojanu v rámci celého mesta Sereď. Nahradia sa tak staré nefunkčné stojany a doplnia nové. Lokality si budú vyberať priamo ľudia formou ankety. Zároveň prinesie opäť mestské cyklojazdy aj s inštruktážami, v rámci ktorých sa bude stretávať široká komunita cyklistov a priaznivcov bicyklovania. Rozpočet je na 4 152,- €
Druhý návrh je od KC Priestor s projektom Sereď 2.0 , ktorý dáva možnosť mladým odborníkom a laickej verejnosti zapojiť sa do tvorby krajšieho a zelenšieho verejného priestoru. Ide o zisťovanie potrieb a pocitov obyvateľov vo vzťahu k priestoru, v ktorom žijú a preklopenie ich vízií do reality. V spolupráci s Mestom Sereď tak môžu ľudia vrátiť život „drakovi“ na Mlynárskej, zeleni na „diónke“ či priniesť prírodu na betónové sídliská. Rozpočet je na 4 150,- €.
 
Hlasovať môžete na stránke https://tvorimekraj.sk/ kliknutím na CHCEM HLASOVAŤ. Ďalej sa stačí orientovať podľa návodu.
 
Podporte hlasovaním seredské projekty, vďaka ktorým bude naše mesto opäť o krok vpredPodporte hlasovaním seredské projekty, vďaka ktorým bude naše mesto opäť o krok vpredPodporte hlasovaním seredské projekty, vďaka ktorým bude naše mesto opäť o krok vpredPodporte hlasovaním seredské projekty, vďaka ktorým bude naše mesto opäť o krok vpredPodporte hlasovaním seredské projekty, vďaka ktorým bude naše mesto opäť o krok vpred