Bravó, Tamarka!

Bravó, Tamarka!

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Linda Budinská, ZŠ J. A. Komenského, Sereď    
O Medzinárodnej detskej výtvarnej výstave v Lidiciach sme sa dozvedeli vlastne náhodou, prostredníctvom pútavého plagátu  v pražskom metre.
MDVV v Lidiciach bola založená v roku  1967 a od roku 1973 sa koná na medzinárodnej úrovni   ako uctenie si pamiatky  detských obetí z českej obce Lidice, zavraždených nemeckými nacistami, ale aj všetkých detí, ktoré prišli o život vo vojnových konfliktoch.
 
Tamarka Krivošíková je deviatačkou na našej škole (ZŠ J. A. Komenského) a rôznym  výtvarným  technikám venuje snáď všetok svoj voľný čas. Táto talentovaná výtvarníčka sa hneď chopila šance a umelecky stvárnila tému už 47. ročníka spomínanej  súťaže. V spolupráci s UNESCO bola zvolená téma Chémia.  Práve v tomto roku uplynie totiž 150 rokov od vytvorenia Mendelejevovej periodickej sústavy prvkov. Tamarkina kresba niesla názov  Život pod lupou.
Do výtvarnej súťaže bolo zaregistrovaných  15 336 kvalitných diel  zo 70 krajín. Z takého počtu určiť  len troch víťazov je priam nemožné. Preto porota už tradične vyberá väčší počet mladých umelcov, tento rok ocenila 1179 súťažiacich. Tamarka sa nachádza medzi ocenenými, získala Čestné uznanie.  Koncom mája sa  zúčastní vernisáže  a jej dielo bude vystavené v Národnom technickom múzeu v Prahe.  
K tomuto výnimočnému oceneniu Tamarke srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy!
Želáme  jej ešte veľa ďalších  úspechov  v umeleckej činnosti!
Bravó, Tamarka!