Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj Seredčania

Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj Seredčania

Udalosti a ľudia     Ondrej Urban    
Počas celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktorá sa uskutočnila na mohyle na vrchu Bradlo pri Brezovej pod Bradlom v sobotu 4. mája 2019, prišli vzdať úctu veľkému synovi slovenského národa najvyšší štátny ústavný činitelia na čele s prezidentom Andrejom Kiskom, premiérom Petrom Pellegrinim a predsedom NR SR Andrejom Dankom so skupinou poslancov NR SR, minister obrany SR Peter Gajdoš so svojim rezortným kolegom Lubomírom Metnarom z Českej republiky, ministerka armád Francúzskej republiky aj viacerí slovenskí generáli, medzi nimi bývalý veliteľ Armády Slovenskej republiky generálporučík Ing. Július Humaj, bývalí náčelníci Generálneho štábu OS SR generálporučík Ing. Peter Vojtek a generál Ing. Milan Maxim, ako aj generálmajor Ing. Svetozár Naďovič, ktorý riadil zabezpečenie odchodu sovietskych vojsk z Československa. Cti zúčastniť sa tejto slávnosti sa dostalo aj spoločnej delegácii občianskych združení UN-Veteran Slovakia a Zväz vojakov SR, pôsobiacich v Seredi. Spoločnú delegáciu viedol prezident občianskeho združenia UN-Veteran Slovakia plukovník v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD., viceprezident o. z. UN-Veteran Slovakia plukovník v. v. Dr. Ing. Miroslav Klimek a predseda Zväzu vojakov SR – klub Sereď podplukovník v. v. Ing. Ondrej Urban. Svojou účasťou vzdali členovia týchto profesijných Na slávnosť pozvali aj vzácnych hostí - delegáciu Združenia rakúskych mierotvorcov (Vereinigung Österreichischer Peacekeeper) vedenú jeho prezidentom generálom v. v. Dipl.-Ing. Mag. Güntherom Greindlom.
 
Generál Günther Greindl pôsobil na významných pozíciách vo viacerých mierových operáciách pod vedením Organizácie spojených národov.  Od júla 1977 do septembra 1978 bol náčelníkom operačného oddelenia veliteľstva mierových síl OSN na Cypre (UNFICYP), od apríla 1979 pôsobil ako náčelník štábu mierových síl OSN pre pozorovanie odpútania znepriatelených strán na Golanských výšinách (UNDOF), od decembra 1979 prevzal velenie tejto operácie OSN. V marci 1981 potom prevzal velenie UNFICYP. V apríli 1991 bol vyslaný do Iraku ako náčelník pozorovateľskej misie OSN v Iraku a Kuvajte (UNIKOM) a nakoniec od októbra 1993 do apríla 1994 pôsobil ako osobitný emisár generálneho tajomníka OSN v Ochranných silách OSN v bývalej Juhoslávii (UNPROFOR). V tomto období spolupracoval aj s slovenským ženijným práporom mierových síl OSN (SLOVENGBAT), ktorý bol súčasťou mierových síl UNPROFOR.
 
Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika navrhlo občianske združenie UN-Veteran Slovakia náčelníkovi Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, aby ocenil jeho zásluhy v oblasti udržiavania mieru vo svete a rozvíjanie spolupráce so slovenskými mierotvorcami udelením       vyznamenania. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Ing. Daniel Zmeko odovzdal udelený pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR I. stupňa generálovi Greindlovi osobne počas slávnostného nástupu príslušníkov OS SR v Brezovej pod Bradlom. Okrem generála Greindla boli na tomto nástupe za vzorné plnenie úloh odmenení aj vybraní príslušníci OS SR a ďalší príslušníci boli mimoriadne povýšení. Ocenený bol aj ženijný prápor 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR v Seredi. Jeho veliteľ podplukovník Ing. František Mihalovič prevzal z rúk generálporučíka Zmeka čestnú stuhu na bojovú zástavu práporu.  
Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj SeredčaniaCelonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zúčastnili aj Seredčania