Voľby do Európskeho parlamentu sa blížia

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
V sobotu 25. mája sa na území Slovenskej republiky budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Právo voliť má každý občan, ktorý v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.
 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
 
 
V Seredi budú môcť voliči voliť v 13. volebných okrskoch. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hodiny.
 
Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách