NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019 V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019 V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI

Kultúra a divadlo     Mária Diková    
Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo. Pod týmto patronátom, spolu so Slovenským národným múzeom, Zväzom múzeí a galérií, múzeami a galériami na Slovensku a kultúrnymi partnermi  sa do tohto projektu zapojilo i Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi. 
 
      Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi  Vás srdečne pozýva v sobotu 18. mája 2019 od 10.00 hodiny do 21.00 hodiny na podujatie „Noc múzeí a galérií“. Už od 10.00 hodiny je pripravený bohatý program. Počas tohto dňa až do 21.00 hodiny sú pre návštevníkov múzea umožnené prehliadky expozícií a výstav s odborným výkladom, tvorivá dielňa na tému Aquamanile. V duchu spomienky na významnú slovenskú osobnosť M. R. Štefánika a česko-slovenské kultúrne vzťahy dvoch národov pripravili v múzeu prednášky a komorný koncert.
 
       Na terase v Múzejnej záhrade si už od 10.00 hodiny do 14.00 hodiny môžu návštevníci vyskúšať v tvorivej dielni vyrobiť nádobu Aquamanile (latinský význam slova voda (aqua)  ručne (manus)). Stredoveká spoločnosť ju používala najskôr v kostoloch a neskôr i na umývanie rúk pri jedle. V Európe sa objavujú tieto nádoby v 11. storočí, používajú sa pri obradoch v kostoloch a táto tradícia umývania rúk sa prejavila i v živote šľachty a mešťanov. Nebola to len obyčajná nádoba, z ktorej sa nalievala voda na očistu rúk, ale zároveň odrážala úspech a bohatstvo samotného hostiteľa. Tvorivú dielňu bude viesť výtvarníčka Elena Chatrnúchová.  
 
        Prednášky k výročiu tragédie zahynutia významnej slovenskej osobnosti M. R. Štefánika začnú o 15.30 do 17.00 hodiny. Prvá prednáška archivárky PhDr. Evy Vrabcovej má názov Spolok pre vybudovanie pomníka generálovi M. R. Štefánikovi. Tragická smrť Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa veľmi zaslúžil o vznik nového štátu a jeho troch sprievodcov 4. mája 1919, hlboko otriasla kultúrnou verejnosťou  a jeho priateľmi, medzi ktorými bol aj architekt Dušan Jurkovič. Na jeho návrh boli všetci pochovaní 11. mája 1919 na Bradle nad Štefánikovou obcou -  Košariskami. Na zasadnutí Telovýchovnej jednoty Sokol v Bratislave bol 9. októbra 1919 založený Odbor pre postavenie pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorého cieľom bolo organizovať a realizovať zbierku na postavenie pomníka a založiť tak Spolok pre postavenie pomníka generálovi M. R. Štefánikovi.
 
         Druhá prednáška vedeckého pracovníka Petra Macha, PhD. z Historického ústavu SAV v Bratislave má názov Pozostalosť po generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pozostalosť po generálovi M. R. Štefánikovi bola v roku 1920 prevezená
z Paríža do Československa. Vláda sa usilovala odkúpiť ju od rodiny Štefánikovcov. Po dlhých naťahovačkách sa to vláde podarilo, využili ju na budovanie Múzea čs. légií v Prahe - Tróji. Osobitnú podkapitolu tvorí snaha previezť torzo generálovej pozostalosti
z Tahiti do ČSR. Na Slovensko bola väčšina pozostalosti prevezená až v roku 1939. Prezentovanie tejto témy prednášky umožňuje nahliadnuť trochu aj do súkromia rodiny Štefánikovcov, poodhaľuje byrokratickú mašinériu prvej republiky a spolitizovanie celej kauzy.
 
          Komorný koncert Československého komorného dua sa uskutoční o 18. hodine v Múzejnej záhrade Mestského múzea v Seredi, v prípade nepriaznivých podmienok (nepriaznivé počasie alebo práce na zateplení budovy MsÚ) sa koncert uskutoční v priestoroch múzea. Pavel Burdych, český virtuózny huslista a Zuzana Berešová, slovenská klavírna virtuózka si pripravili program, ktorý je zostavený štýlovo len z českých a slovenských skladieb. Zaznejú skladby slovenských a českých skladateľov napr. Leoša Janáčka, Antonína Dvořáka, Jozefa Suka, Mikuláša Schneidera Trnavského Milana Nováka, Bedřicha Smetanu a iných.
          Program Noci múzeí a galérií v Mestskom múzeu v Seredi je venovaný československej spomienke 100 rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika.
 
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019 V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI