Športové podujatia 19. apríla – 22. apríla 2019

Šport     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ŠKF SEREĎ

 

MO Žiaci U15 Skupina B / 19. kolo

19. apríla 2019 v piatok o 10.30

ŠKF SEREĎ B  – ŠK Váhovce

Futbalové ihrisko Horný Čepeň

 

MO Prípravka U11 Skupina B /18. kolo

21. apríla 2019 v nedeľu o 11.00

ŠKF SEREĎ B  – OFK Pusté Úľany

Športový futbalový štadión Sereď

 

III. liga Starší dorast U19 / 22. kolo

18. apríla 2019 vo štvrtok o 14.00

ŠKF SEREĎ  – FK Krakovany CFM JA – Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Športový futbalový štadión

 

III. liga Mladší dorast U17 / 22. kolo

18. apríla 2019 vo štvrtok o 16.00

ŠKF SEREĎ  – FK Krakovany CFM JA – Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Športový futbalový štadión

 

_____________________________________________________________________

 

REGISTRUJTE SA V KAMPANI ,,DO PRÁCE NA BICYKLI na stránke www.dopracenabicykli.eu

 

DO PRÁCE NA BICYKLI – JE ČAS NA REGISTRÁCIU !

 

Mesto Sereď sa aj v tomto roku zapojilo do projektu Do práce na bicykli. Projekt odštartoval v roku 2014 a v roku 2015 sa doňho po prvýkrát zapojilo 5 tímov z mesta Sereď, v roku 2016 to už bolo 14 tímov, v roku 2017 sa zapojilo 20 tímov a v minulom roku 2018 to bolo 23 tímov. 

O čo ide ? Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Na stránke www.dopracenabicykli.eu sa môžu registrovať 2-4 členné tímy, ktoré od 01. mája do 31. mája 2019 budú chodiť na bicykli do práce a do registračného systému na webovej  stránke projektu si budú viesť záznamy, koľko kilometrov v daný deň prešli.  Prihlásiť sa môžu iba tímy, ktorých členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie.  Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Vyhodnotené budú najlepšie tímy nielen v rámci Slovenska, ale hodnotené budú aj lokálne výsledky v rámci samospráv.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 01. mája do 31. mája 2019 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j 01. mája 2019 dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

 

Mesto Sereď bude oceňovať v týchto kategóriach :

1. súťažiaci budú hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov. Bude vybratý najlepší tím, ktorý najazdil v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, aj najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov  do práce a z práce.

2. Súťažiaci budú hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 01. mája do 31. mája 2019. Bude vybratý najlepší tím, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce.

3. treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo najazdil počas súťaže minimálne 500 km na bicykli.

Registrácia súťažiacich tímov je v termíne od 14. marca 2019 do 05. mája 2019 cez online formulár na www.dopracenabicykli.eu, kde nájdete aj bližšie informácie ohľadom pravidiel súťaže.

Tešíme sa, že do podujatia sa zapojí čo najviac súťažiacich tímov!

 

 

________________________________________________________________

 

PRIPRAVUJEME

 

SEREĎSKÝ BEH 

 XXXVI. Beh oslobodenia mesta Sereď

 

PROPOZÍCIE

Termín:                      04. mája 2019 v sobotu

Usporiadateľ:            Mesto Sereď

Partner podujatia:    Sedita, Autoprofit Galanta, Bilboardovo 

Riaditeľ pretekov:    Mgr. Silvia Kováčová

Časomiera:                Časomiera PT

Registrácia:    Beh zdravia, Hlavný beh, Hobby beh       

najneskôr 48 h pred podujatím na https://pretekaj.sk/sk/podujatia/seredskybeh2019

                        na mieste najneskôr 30 min. pred štartom kategórie pri hlavnej bráne Mestského  

                           amfiteátra

Štartovné:      Beh zdravia, Rodinný beh 0 €

Hlavný beh a Hobby beh 5 € vopred cez https://pretekaj.sk/sk/podujatia/seredskybeh2019,
7 € v deň podujatia na mieste

                           Uhradené štartovné nie je možné vymáhať späť

Prezentácia:   v deň pretekov od 9.00 h, najneskôr 15 minút pred štartom súťažnej kategórie pri 

                            hlavnej bráne Mestského amfiteátra

Povrch:          asfalt v kombinácii s prírodným povrchom

 

od 10.00 h     BEH ZDRAVIA

KATEGÓRIE:

Mladšie žiačky: ročníky 2012 – 2009 (7-10 rokov)         dĺžka trate  400m

Mladší žiaci: ročníky 2012 – 2009       (7-10 rokov)       dĺžka trate  400m

Žiačky: ročníky 2008 – 2004  (11-15 rokov)                   dĺžka trate  550m

Žiaci: ročníky 2008 – 2004  (11-15 rokov)                      dĺžka trate  550m

Ženy 2003 a staršie (16 a staršie)                                    dĺžka trate 750m

Muži 2003 a staršie (16 a starší)                                       dĺžka trate 750m

 

11.30 h          RODINNÝ BEH                                  dĺžka trate 100m     

pre rodiny s deťmi do 6 rokov vrátane - bez platby štartovného, bez registrácie a prezentácie

 

12.00 h           HLAVNÝ BEH                                    dĺžka trate 10 km

KATEGÓRIE:

ŽENY      ročník 1980 a mladšie   (39 a mladšie)

MUŽI       ročník 1980 a mladší  (39 a mladší)

ŽENY       ročník 1979 – 1970 (40-49 rokov)

MUŽI       ročník 1979 – 1970 (40-49 rokov)

ŽENY       ročník 1969 – 1960 (50-59 rokov)

MUŽI        ročník  1969 – 1960 (50-59 rokov)

ŽENY        ročník 1959 a staršie (60 a staršie)

MUŽI        ročník  1959 a starší  (60 a starší)

 

12.00 h HOBBY BEH                                                dĺžka trate 5 km

KATEGÓRIE:

ŽENY    ročník 1980 a mladšie (39 a mladšie)

MUŽI     ročník 1980 a mladší (39 a mladší)

ŽENY     ročník  1979 – 1970 (40-49 rokov)

MUŽI     ročník  1979 – 1970  (40-49 rokov)

ŽENY     ročník  1969 – 1960  (50-59 rokov)

MUŽI      ročník 1969 – 1960  (50-59 rokov)

ŽENY      ročník 1959 a staršie (60 a staršie)   

MUŽI      ročník  1959 a starší (60 a starší)

 

Vyhodnotenie najlepších: vždy po skončení každého druhu behu

Ceny:

Rodinný beh- všetci účastníci do 6 rokov (vrátane) získajú medailu, účastnícky diplom, vecnú odmenu

Ostatné behy - prví traja pretekári v každej kategórii získajú  trofej, diplom a cenu

 

Pre všetkých účastníkov sú pripravené medaila, pitný režim a od 12.30 h guláš

 

Tombola:       všetky štartové čísla budú zaradené a zlosované v tombole na závere podujatia

 

Parkovanie:   na parkovisku pri obchode LIDL, na parkovisku pri reštaurácii Labužník

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií

Účasť pretekárov na vlastnú zodpovednosť

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí

 

Ak chcete podporiť toto podujatie a stať sa jeho partnerom alebo

ak máte záujem pomôcť pri jeho zabezpečovaní ako dobrovoľník

prihláste sa na skolstvo.sport@sered.sk  , alebo 0918450853

 

_____________________________________________________________