Deň narcisov 2019

Deň narcisov 2019

Udalosti a ľudia     ZŠ Komenského    
Deti zo Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi opäť pomohli dobrej veci
Dňa 11.apríla 2019 sa uskutočnil 23. ročník verejnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine pod
názvom DEŇ NARCISOV 2019.
Ako každý rok, aj teraz sme sa zapojili do tejto prospešnej akcie.
24 dobrovoľníkov – žiakov ôsmeho a deviateho ročníka si vo štvrtok ráno  oblieklo žlté tričká
 a rozdelilo si 6 pokladničiek. Najskôr dobrovoľníci ponúkali narcisy žiakom, pedagógom
a zamestnancom našej školy,  potom vyrazili do ulíc mesta. Boj s touto chorobou podporili žiaci a
obyvatelia nášho mesta štedrými príspevkami a vďaka tomu vyzbierali sumu 1726,36 €.
Za všetky finančné príspevky srdečne ďakujeme. Určite sa do tejto zbierky zapojíme aj nabudúce.
Deň narcisov 2019