Rekonštrukcia mestského úradu

Mestský úrad     RTV Krea    
V článku sa nachádza video