Program múzea na mesiac máj 2019

Program múzea na mesiac máj 2019

Kultúra a divadlo     Mária Diková    
 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

 

OtvÁracIE hodINY: Október -  APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac MÁJ 2019

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava

Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča

Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola

 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký   

 

 

 

EXPONÁT MESIACA:

 

 Najstaršie ocenenia, poháre, udelené seredskému spevokolu Zvon z 30. – 50. rokov 20. storočia a korešpondencia skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského

 a spisovateľa Vojtecha Mihálika so spevokolom 

 

 

VÝSTAVY:

 

KAROL FELIX

 LAPAČ SVETLA

Výstava výtvarných diel autora Karola Felixa, ktorý patrí v oblasti grafiky a známky

k medzinárodne uznávaným autorom

10. 5. 2019 - 15. 6. 2019

-----------

DRŽME SPOLU

Putovná výstava, spojená s charitatívnou vernisážou, cieľom ktorej je stimulácia záujmu verejnosti

a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“

a rodinám starajúcim sa o deti so zdravotným postihnutím

31. 5. 2019, vernisáž o 17.00 hod. organizujú OZ Pomocná ruka, Mesto Sereď

 výstava bude sprístupnená v bastióne kaštieľa v Seredi

do 23. 6. 2019, vždy v sobotu od 14.00 do 16.00 hod., bližšie informácie o výstave v Mestskom múzeu

 

PODUJATIA:

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, 18. mája 2019

 

              Program: 10.00 – 21.00 h : Prehliadky expozícií a výstav s odborným výkladom

                                 10.00 – 14.00 h : Aquamanile – nádoba v stredoveku, tvorivá dielňa s hlinou 

                                 15.30 17.00 h : Prednášky: 1. Spolok pre vybudovanie pomníka generálovi

                                                                                   M. R. Štefánikovi – Eva Vrabcová

                                                                                  2. Pozostalosť po generálovi M. R. Štefánikovi

                                                                                    – Peter Macho, Historický ústav SAV v Bratislave

                                 18.00 – 19.00 h : Československé komorné duo – účinkujú Pavel Burdych, český

                                                             virtuózny huslista a Zuzana Berešová, slovenská klavírna virtuózka 

                                                                                                                                 

PRIPRAVUJEME NA JÚN:

 

  1. - 2. júna 2019  VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD

2. júna 2019, RODINNÁ NEDEĽA, 16.00 – 17.00 h - Bábkové predstavenie Princezná Rozmarínka – Teatro Pimprlo, 17.00 – 18.00 h – Hranie a tvorivá dielňa o zvieratkách na terase v Múzejnej záhrade

-----------

 

20. júna 2019, otvorenie výstavy SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA

2. roč. výstavy výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov zo Serede a okolia

20. 6. 2019 – 31. 8. 2019

-----------

28. 6. – 29. 6. 2019 Výtvarný workshop pre záujemcov o maľovanie  ILUMINÁCIE A ZMYSLY, knižná maľba s Oksanou Lukomskou, prednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského (prednáška pre verejnosť)

 

Program múzea na mesiac máj 2019Program múzea na mesiac máj 2019