Pohľad do sveta diplomacie

Pohľad do sveta diplomacie

Udalosti a ľudia     Mgr.Ľubica Štefáková    
Pohľad do sveta diplomacie.
 
V piatok 29.3.2019 k nám po troch rokoch zavítal bývalý veľvyslanec  SR vo Fínsku a Estónsku, pán Ing. Tibor Králik. Išlo o priateľské stretnutie, počas ktorého žiakom 3. ročníka a septimy bližšie priblížil prácu veľvyslanca v krajinách, v ktorých pôsobil. Išlo o krajiny Etiópia, Kanada, Švédsko a už spomínané Fínsko a Estónsko. Žiakov najviac zaujímal život v daných krajinách a najsilnejšie zážitky z nich.  Pýtali si aj na vlastnosti, ktoré by žiadnemu diplomatovi chýbať nemali. Podľa pána Králika ide o čestnosť, spravodlivosť, slušný prejav, vyjednávacie a prezentačné schopnosti, bezúhonnosť a suverénnosť. Nevynechali sme ani výšku platu, či neobľúbené predmety pána Králika, keď dral lavice nášho gymnázia. Zaujímavé bolo počúvať o úrovni školstva vo Fínsku,  či o úlohách SR, ktoré musí splniť ako predsednícka krajina OBSE. Sme vďační pánovi Králikovi za jeho opätovnú návštevu, ktorá umožnila našim žiakom nazrieť do reálneho sveta diplomacie.
 
Pohľad do sveta diplomacie