Odvoz komunálneho odpadu a BRO odpadu počas sviatkov

Mestský úrad     mestský úrad    
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že počas štátneho sviatku
v pondelok dňa  22.04.2019 bude odvoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov zabezpečený
v sobotu dňa 20.04.2019.
 
Odvoz konárov a vriec s bioodpadom bude zabezpečený
v utorok dňa 23.04.2019.