Budovu administratívnej časti Mestského úradu v Seredi čaká najbližšie mesiace rozsiahla rekonštrukcia

Budovu administratívnej časti Mestského úradu v Seredi čaká najbližšie mesiace rozsiahla rekonštrukcia

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Administratívna budova Mestského úradu v Seredi bola postavená v rokoch 1976 –1977 a nachádza sa v priľahlej historickej budove. Po 40-tich rokoch bola rekonštrukcia tejto časti úradu viac ako potrebná. Budova je v zlom technickom stave. Strecha zateká, osvetlenie interiéru je nevyhovujúce a pre nedostatočne tepelne izolovaný strop uniká v zimnom období veľké množstvo tepla. Najväčšie energetické úniky boli aj oknami a obvodovými stenami. V lete naopak sú v tejto časti vysoké teploty. Budova už jednoducho nevyhovovala ani energetickým a ani hygienickým kritériám. Cieľom rekonštrukčných prác je zníženie energetickej náročnosti objektu a vyriešenie nedostatkov v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.
 
Práce budú zahŕňať zateplenie zvislých obvodových stien, strechy, výmena pôvodných otvorových konštrukcií. Ďalej bude súčasťou modernizácia osvetľovacej sústavy v budove a to výmena vnútorných svietidiel za nové moderné úsporné LED svietidlá.
 
Podľa plánu by celkové  realizačné práce mali trvať približne 6-7 mesiacov, so začiatkom 15. apríla 2019.  Na realizáciu stavby bude dohliadať externý stavebný dozor s interným dozorom zodpovedným zo strany mesta. Podľa Branislava Bíra, projektového manažéra na MÚ sú celkové oprávnené výdavky 416 227,42 € a financovanie rekonštrukcie je zabezpečené nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov EÚ vo výške 395 416,05 € s 5% spolufinancovaním mesta.
V prípade ak bude nutné vchod do budovy uzavrieť, vstup bude od vnútorného parkoviska alebo cez hlavný vchod starej časti. Môže sa stať, že z dôvodu rekonštrukcie budú niektoré oddelenia mestského úradu krátkodobo zatvorené, no obyvatelia budú musieť chvíľkový diskomfort pri vybavovaní úradných náležitostí strpieť. Všetko je ale nastavené tak, aby k narušeniu chodu úradu došlo iba v nevyhnutných prípadoch a všetko fungovalo bez obmedzení.
Budovu administratívnej časti Mestského úradu v Seredi čaká najbližšie mesiace rozsiahla rekonštrukciaBudovu administratívnej časti Mestského úradu v Seredi čaká najbližšie mesiace rozsiahla rekonštrukciaBudovu administratívnej časti Mestského úradu v Seredi čaká najbližšie mesiace rozsiahla rekonštrukciaBudovu administratívnej časti Mestského úradu v Seredi čaká najbližšie mesiace rozsiahla rekonštrukciaBudovu administratívnej časti Mestského úradu v Seredi čaká najbližšie mesiace rozsiahla rekonštrukcia