Členovia Klubu zdravotne postihnutých bilancovali uplynulý rok

Členovia Klubu zdravotne postihnutých bilancovali uplynulý rok

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Dňa 12.4.2019  sa v Dome kultúry v Seredi  konala výročná členská schôdza  Klubu zdravotne postihnutých. Pozvanie od predsedu klubu Eduarda Šúryho prijal primátor mesta Martin Tomčányi, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková a starosta obce Dolná Streda Ľuboš Šúry.  Prítomní zhodnotili činnosť klubu za zplynulý rok a predstavili plány na rok 2019. Mnohé tohtoročné plánované podujatia sa už uskutočnili, nakoľko je činnosť klubu veľmi bohatá a všetky akcie sa stretávajú s veľkým záujmom. Veď klub mu 538 členov ( z čoho je 55 členov z Dolnej Stredy).
 
Činnosť klubu môžeme rozdeliť do nasledujúcich oblastí a to oblasť poradenstva, kde na dotazy členov odpovedá skúsený člen  a predseda tejto organizácie Eduard Šúry.  
 
V sociálnej oblasti Klub zdravotne postihnutých  spolupracuje so sociálno-zdravotnou komisiou pri MsÚ v Seredi. Táto komisia poskytla KZP dotáciu na uskutočnenie  štyroch rekondičných pobytov do kúpeľov Kéhyd v Maďarsku, Tatranskej Lomnice, Hokoviec a kúpeľov v Nimnici. Spolu sa rekondičných pobytov zúčastnilo 281 členov.
 
Oblasť zdravotnej pomoci ponúka členom možnosť  využívať  rehabilitačné pomôcky : rodopéd, posiňovač svalstva, masážny madrac vybratón, biolampu a dva druhy masážnych prístrojov na suchú a mokrú masáž chodidiel. 
 
Kub organizuje počas roka mnoho výletov ako jednodňových tak i viacdňových a celkom sa ich za uplynulý rok zúčastnilo 105 členov.  Plávanie na termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi bolo uskutočnené 5 krát. 
 
V spoločenskej oblasti sa klub zameriava na kultúrne vyžitie členov. Za účelom poznávania Európskych miest  sa uskutočnil zájazd do Krakova, ktorého sa zúčastnilo  55 členov, výletu do Komárna a Komároma sa zúčastnilo 55 členov.
 
Klub spolupracuje aj s Klubom vojakov SR. Spolu s členmi tohto klubu sa KZP zúčastnil na súťaži vo varení gulášu a hudobná skupina Seredskí Zettepáci na tejto akcii robila náladu hrou na heligónkach. Hudobníci - heligónkari z tohto klubu uskutočnili v rámci Slovenska niekoľko vystúpení, ale sú aj organizátormi už tradičnej akcie v Dolnej Strede pod názvom Jeseň s heligónkou. Toho roku už pripravujú 6. ročník tohto podujatia.
 
Činnosť klubu je bohatá a rozmanitá z toho dôvodu, aby si členovia vedeli vybrať, aby sa aj v svojej chorobe neizolovali, ale aby sa stretávali s ľuďmi, komunikovali, pobavili sa a zabudli na svoje bolesti.
 
 
Členovia Klubu zdravotne postihnutých bilancovali uplynulý rokČlenovia Klubu zdravotne postihnutých bilancovali uplynulý rokČlenovia Klubu zdravotne postihnutých bilancovali uplynulý rok