GALANTA – bezplatný konzultačno-poradenský deň

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
 

GALANTA – bezplatný konzultačno-poradenský deň

 

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta

vás pozýva na bezplatný konzultačno-poradenský deň pre zamestnávateľov na témy:


1. Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou  

2. Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou
3. Elektronické evidenčné listy dôchodkového postenia – chyby a problémy

4. Aktuálne otázky v oblasti nemocenského a úrazového poistenia

Termín:  03. máj 2019 (piatok) od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Miesto:  Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta , Z. Kodálya 1629/48, Galanta

 

  • oddelenie poistného

Ing. Čápková Ingrid - 0906 17 8107
ingrid.capkova@socpoist.sk

 

 

 

Podmienky účasti:
Osobné stretnutie a konkrétne otázky si dohodnite na uvedených e-mailových adresách a termín môžete dohodnúť telefonicky  na jednotlivých oddeleniach najneskôr do 30. 04. 2019.

Tešíme sa na stretnutie s Vami !