Seredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnie

Seredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnie

Zvyky a tradície     Iveta Tóthová    
Študenti Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi pod vedením učiteľky Marianny Krčmárikovej  pripravili pre všetkých návštevníkov Veľkonočné tvorivé dielne. Podujatie sa konalo 10. apríla v budove školy a každý kto na podujatie zavítal prežil príjemné a inšpiratívne popoludnie. Návštevníci si mohli vyskúšať upliesť košík, vyrábať ozdoby, upiecť oblátky, uháčkovať hračku a iné zaujímavé činnosti. K tomu všetkému patril aj krátky kultúrny program.
 
Zaujímavý nápad, odhodlanie, chuť pripraviť niečo pre všetkých, ale najmä snaha oživiť ducha tradícií - to všetko sa študentom podarilo na výbornú. Učiteľka Marianna Krčmáriková neskrývala z vydareného popoludnia radosť a študentom poďakovala za pomoc pri veľkonočnom tvorení. Vyjadrila všetkým vďaku za čas, ústretovosť, tvorivosť, nápaditosť a za  pozitívne prezentovanie seredského gymnázia.
Seredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnieSeredskí gymnazisti pripravili pre návštevníkov príjemné a inšpiratívne popoludnie