V Seredi začala výmena teplovodných rozvodov

V Seredi začala výmena teplovodných rozvodov

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Pred niekoľnými dňami začala na území mesta Sereď výmena teplovodných rozvodov. Zadávateľom prác je Energetika Sereď s.r.o., ktorá na základe zmluvy o nájme prevádzkuje aktíva spojené s výrobou a distribúciou tepla, teplej úžitkovej vody a pitnej vody v meste. Celý projekt výmeny teplovodov je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 2 397 806,- €.
 
Realizátorom prác je firma AVA-stav Galanta, ktorá má s podobnými prácami už skúsenosti. Naposledy výmenu teplovodov zrealizovala firma v Šali. Primárnym cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie čo najnižšej straty tepla v teplovodných rozvodoch.
 
Rekonštrukcia prebehne v okruhoch kotolní K4, K5 a K9, čo zahŕňa približne dve tretiny mesta. Práce budú vykonávané po etapách, ako prvá z nich začala rekonštrukcia na ulici D.Štúra. Práce by mali byť na celom území mesta ukončené do 15. septembra 2019.
 
 
V Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodovV Seredi začala výmena teplovodných rozvodov