Gymnázium v Seredi Vás pozýva na Veľkonočné tvorivé dielne

Gymnázium v Seredi Vás pozýva na Veľkonočné tvorivé dielne

Zvyky a tradície     Iveta Tóthová    
 
Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi Vás srdečne pozýva na Veľkonočné tvorivé dielne. Podujatie sa bude konať
 
v budove gymnázia 10. apríla 2019 v čase od 15:00 do 17:30 hodiny.
 
Vyskúšať si môžete upliesť košík, vyrábať ozdoby, upiecť oblátky, uháčkovať hračku a iné zaujímavé činnosti. Žiaci a učitelia sa tešia na Vašu návštevu.
 
 
Gymnázium v Seredi Vás pozýva na Veľkonočné tvorivé dielne