Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom

Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom

Udalosti a ľudia     Autoprofit, s.r.o. Galanta    
15. marec  patril v spoločnosti Autoprofit tradičnej  fašiangovej zabíjačke, ktorá sa niesla v duchu ľudových tradícií a remesiel, no nie menej podstatný bol i  ľudský rozmer v podobe pomoci deťom bez rodín z detského domova v Seredi. Deti z detského domova pre návštevníkov zabíjačky pripravili  krátke vystúpenie ,ale aj krásne ručne vyrobené veľkonočné dekorácie.
 
Akcia bol určená pre zákazníkov  spoločnosti Autoprofit , ako aj širokej verejnosti  blízkeho okolia Galanty.  Návštevníci mohli ochutnať zabíjačkové špeciality, domáce syry, kvalitné vínka a výbornú kávu. Šikovné ruky a nádherné výrobky drevorezbára, kováča, sklára a hrnčiara, pripomenuli v akých remeslách naši predkovia boli a dnes aj sú majstrami.
Podujatie slávnostne otvorili a hostí privítali  konatelia spoločnosti pani Mgr. Milada Kováčová a pán Ing. Peter Vrbovský.  Tradičnú atmosféru zabíjačky podtrhla svojim vystúpením ľudová hudba Hudci a Veronika .
 
Neoddeliteľnou súčasťou fašiangových slávností sú masky. Tieto si návštevníci mohli sami vyskúšať a aj sa v nich odfotiť v pripravenom fotostánku. V závere akcie boli vylosovaní víťazi tomboly ktorej finančný  výťažok  zástupcovia spoločnosti Autoprofit odovzdali riaditeľovi detského domova v Seredi Mgr. Jánovi Jankulárovi.
Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom Fašiangová zabíjačka v Autoprofit Galanta aj s charitatívnym rozmerom