Ako vyzerá mesto, v ktorom o verejnom priestore rozhodujú občania prostredníctvom poslancov ?

Ako vyzerá mesto, v ktorom o verejnom priestore rozhodujú občania prostredníctvom poslancov ?

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
Všetko o našom meste, čítam vždy pozorne. A hľadám odpovede na otázky. Tých otázok je niekedy viac ako odpovedí. No ako obyvateľa Serede ma zaujímajú práve tie odpovede. Spýtal som sa: „Slúži dnes mesto ľuďom, alebo nie?  Ako vyzerá mesto, keď o ňom rozhodujú volení zástupcovia občanov ?  Je zlé ak  o úprave verejného priestoru   rozhodujú  občania prostredníctvom  poslancov? “ Obyvateľom, ktorí  tu žijú , pôsobia, študujú a pracujú, slúžia podľa  možností   zamestnanci mesta vykonávaním rozhodnutí poslancov a primátora.  Majú Seredčania   v meste svoje obľúbené miesta? Myslím, že áno.   Napríklad park, 25 kilometrovú cyklotrasu po hrádzi , workoutové ihrisko , skateboardové ihrisko,  fitparky , krásnu basketbalovú halu, moderné kino,  29 detských ihrísk vrátane Žihadielka.
 
Ale určite je  v Seredi stále dosť miest, ktoré si potrebujú  obnovu, či estetické vylepšenie. Postupne k nemu  aj prichádza. Ako príklad uvediem  vlaňajšiu  zmenu vzhľadu  priestoru pri sporiteľni. O úprave rozhodli poslanci na základe  pripomienok  občanov. 
 
 
 
 
 
 
Existuje aj alternantívna cesta, hoci nadšenie mladých nie je vždy samozrejmosťou. Vítam  preto každú pomocnú ruku, každý návrh, ktorého realizácia mesto skrášli. Niekedy nie je naozaj potrebné veľa.  Pri kine NOVA stačil nápad, pár paliet, šikovné ruky  a zátišie pre posedenie  bolo hotové.
Ako vyzerá  mesto,  v ktorom o verejnom priestore rozhodujú občania prostredníctvom poslancov ? Ako vyzerá  mesto,  v ktorom o verejnom priestore rozhodujú občania prostredníctvom poslancov ?