Jarný komorný koncert

Jarný komorný koncert

Kultúra a divadlo     Ružena Scherhauferová Fotografie: Vladimír Klčo    
Občianske združenie KRÁSNA HUDBA v spolupráci s MsÚ v Seredi pripravilo pre milovníkov vážnej hudby 2. apríla 2019 jedinečné hudobné vystúpenie troch vynikajúcich umelkýň pod názvom Jarný komorný koncert. Uskutočnil sa vo vynovenom priestore obradnej siene MsÚ.
Divákom sa predstavili Mária Taytakova – soprán, Sandra Frátriková – husle a Beáta Tomčányiová – klavír.
Okrem zahraničných autorov si vybrali do svojho repertoáru aj skladby a piesne od slovenských skladateľov Iľju Zeljenku a Dezidera Kardoša.
Mária Taytakova - absolventka štúdia klasického spevu na Konzervatóriu v Bratislave a vokálnej interpretácie na Akadémii umení v Banskej Bystrici debutovala v úlohe Lucie (G. Donizetti:Lucia di Lammermoor) v Štátnom divadle v Košiciach. Jej ďalšia cesta viedla aj do známych divadiel v zahraničí. Svojím sopránom očarila divákov nielen u nás doma, ale aj v Českej republike, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku i Japonsku.
 
Popri divadelných produkciách sa aktívne venuje koncertnej činnosti. Vystúpila na vyše sto koncertoch po Slovensku. V rámci piesňovej literatúry sa špecializuje na interpretáciu skladieb z prelomu 19. a 20. storočia z francúzskej, nemeckej a slovenskej proveniencie.
Sandra Frátriková – absolvovala štúdium na Konzervatóriu v Bratislave a neskôr Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Počas štúdia si naštudovala množstvo významných hudobných diel, ktoré zazneli v jej koncertnom prevedení (napr. husľové sonáty od L. van Beethovena, J. Brahmsa, S. Prokofieva, E- Gruga, koncerty od skladateľov J. Sibelia, W. A. Mozarta a ďalších významných hudobníkov.  Úspešne začala koncertovať po Slovensku a v zahraničí ešte ako študentka.
Po skončení štúdia pôsobila v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu Bratislava a v Komornom orchestri ZOE.
V súčasnosti vyučuje hru na husle mladých huslistov na ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave, pôsobí v rôznych komorných zoskupeniach, nahráva filmovú hudbu a venuje sa aj sólovej koncertnej činnosti.
 
Mgr. Beáta Tomčányiová – študovala hru na Konzervatóriu v Žiline, neskôr študovala na VŠMU v Bratislave u Prof. Mriána Lapšanského. Po skončení štúdia začala pedagogickú činnosť na ZUŠ v Seredi, neskôr na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v v Topoľčanoch. V rokoch 2000 – 2017 pôsobila pedagogicky na ZUŠ Jozepha Haydna v Galante.
Vychovala mnoho milovníkov klavírnej hry, priaznivcov klasickej hudby a mnohí z jej absolventov sa hudbe venujú profesionálne. Od septembra 2017 vyučuje v ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Okrem pedagogického pôsobenia sa venovala aj organizovaniu hudobného festivalu Galantské hudobné dni.
S Galantským klavírnym triom, ktoré založila v r. 2002, vystúpila nielen na koncertoch klasickej hudby na Slovensku, ale i v zahraničí (Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Holandsko). Jej repertoár obsahuje klavírne triá a duá svetovej klasickej hudby od baroka po súčasnosť.
Od roku 2013 sa s huslistkou Sandrou Frátrikovou a speváčkami Jitkou Sapara Fischerovou (mezzosoprán) a Máriou Taytakovou (soprán) venuje koncertne komornej hudbe.
Koncert mal veľký úspech.
                                                                
                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert                        Jarný komorný koncert