Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás pozývame na predstavenie zborníka Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte a knihy Doktor Mráz

Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás pozývame na predstavenie zborníka Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte a knihy Doktor Mráz

Kultúra a divadlo     SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi    
Vážené dámy, vážení páni,
 
 srdečne vás pozývame na predstavenie zborníka Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte a knihy Doktor Mráz.
 
Podujatie sa uskutoční v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi
11. apríla 2019, o 17:00 hodine.
 
Zborník s názvom Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte je spracovaním príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie a predstaví ho Lilla Bolemant. Jednotlivé štúdie sa obsahovo venujú zvykom a tradíciám židovských komunít a tragédii holokaustu.
 
Kniha Denisy Fulmekovej s názvom Doktor Mráz zobrazuje vývoj krutosti a boj o moc na Slovensku v rokoch 1939 až 1945. Nájdeme v nej túžbu obyčajných ľudí ľahko zbohatnúť na úkor Židov i nenávisť medzi samotnými uzurpátormi moci. Knihu priblíži Ivan Kamenec za osobnej účasti autorky.
 
Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Fakultou stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené v elektronickom podpise.
 
E-mail: holocaustmuseum.sered@gmail.com
TEL: +421 31 245 11 06
 
Vážené dámy, vážení páni,    srdečne vás pozývame na  predstavenie zborníka Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte a knihy Doktor Mráz