V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA!

V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA!

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
 
Katolícke hnutie žien Slovenska už 13 rokov organizuje v pôstnom období podujatie pod názvom PODEĽME SA!  Myšlienku pravidelne podporuje aj farnosť v Seredi. Tento rok sa podujatie konalo v nedeľu 31. marca 2019.
 
Podstatou myšlienky je: delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem.
 
Podujatie sa aj tento rok v Seredi konalo vo farskej záhrade, kde sa po svätej omši stretli pri tanieri dobrej polievky ľudia s veľkým srdcom a ochotou prispieť na dobročinné projekty.  V slnečné dopoludnie sa podávala polievka fazuľová, kapustová, zeleninová ale aj pravý nedeľný vývar.
 
 
Výťažok zbierky PODEĽME SA! bol počas predchádzajúcich rokov použitý ako základ na vznik piatich sociálnych centier, ktoré poskytujú pomoc klientom v ich ťažkej životnej situácii. Vlani sa napríklad vyzbieralo až 32 830,- € a tieto prostriedky boli použité na vybudovanie prvej časti Krízového centra v Košiciach-Šaci.  
 
 
Tento rok bude výťažok finančných darov  použitý na podporu dvoch projektov. Prvý je na centrum pre deti a rodiny v Rožňave a druhý na dobudovanie druhej časti Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktoré slúži chudobným ženám s deťmi a rodinám.
 
 
V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA! V Seredi bola podávaná pôstna polievka v rámci podujatia PODEĽME SA!