Slávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho geta

Slávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho geta

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
 
 
 

 

Dňa 29. marca sa  v Múzeu holokaustu v Seredi konalo slávnostné  otvorenie výstavy 

VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho geta.

 

Za prítomnosti riaditeľa múzea Martina Korčoka výstavu otvorili Konrád Rigó - štátny tajomník ministerstva kultúry a Jan Roubínek - riaditeľ Pamätníka Terezín.  Na vernisáž prijali pozvanie aj Peter Krajňák - štátny tajomník ministerstva školstva, Alexandar Heina - veľvyslanec Chorvátskej republiky, ale aj preživší holokaust Pavel Traubner, Ján Hanák a Štefan Lesný. Poslední dvaja menovaní boli väzňami terezínskeho geta.  Podujatie hudobne spríjemnili manželia Wernerovi, členovia Pressburger Klezmer Band. Obete holokaustu si prítomní pripomenuli modlitbou za mŕtvych, ktorú predniesol rabín David Adri.

 

 

 

Vedem (My vedieme) bol český literárny časopis, ktorý vytvárala skupina židovských chlapcov v terezínskom koncentračnom tábore od decembra 1942 – 1944. Z časopisu vychádzal každý týždeň iba jeden exemplár.

 

Obsah časopisu Vedem tvorili básne, eseje, vtipy, dialógy, literárne kritiky, poviedky a kresby. Jednotlivé exempláre sa ručne opisovali a čítali v ubikáciách každý piatok v noci. Určitý čas bol koncipovaný ako nástenný časopis, ku ktorému mal prístup každý, neskôr však od toho upustili kvôli nebezpečenstvu v prípade inšpekcie SS.

 

 

 

Časopis písali, redigovali a ilustrovali výhradne chlapci vo veku dvanásť až pätnásť rokov, žijúci v bloku L417 alebo 1. chlapčenskom domove, o ktorom hovorili ako o Republike Škid. Toto pomenovanie vzniklo podľa ruskej školy pre siroty, ktorá mala názov Respublika Škid. V roku 1944 bola väčšina obyvateľov bloku L417 deportovaná do plynových komôr Osvienčime a žiadne ďalšie číslo už nevzniklo. Zo stovky chlapcov podieľajúcich sa na tvorbe Vedem prežilo len asi pätnásť. Iba jeden z nich, Zdeněk Taussig, zostal v Terezíne až do jeho oslobodenia v máji 1945. Ukryl celkom 700 stránok časopisu v kováčskej dielni, kde pracoval jeho otec, a po oslobodení ich priviezol do Prahy.

 

 

Slávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho getaSlávnostné otvorenie výstavy: VEDEM – časopis chlapcov terezínskeho geta