V nedeľu nastáva zmena času. Meniť ho budeme ešte minimálne 5 krát

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    

Striedanie letného a zimného času sa riadi rovnakými pravidlami v celej Európskej únii. Tie definuje smernica Európskej únie ešte z roku 2001, ktorá hovorí, že letný čas začína vždy poslednú marcovú sobotu, trvá sedem mesiacov a na normálny čas (zimný) sa mení poslednú októbrovú sobotu. Pre vysvetlenie dodávame, že zimný čas je ten skutočný a ide o normálny čas, ktorý je pre naše pásmo obvyklý. Letný čas bol len umelo vytvorený. V niektorých krajinách sa zmena času zimného na letný traduje už od  roku 1916.

 

Europoslanci 26. marca 2019 schválil v Štrasburgu legslatívny  návrh Európskej komisie, ktorým sa od roku 2021 končí striedanie zimného a letného času. Za návrh hlasovalo 410 poslancov zo 751-členného europarlamentu, proti bolo 192 poslancov.

 

 

Každý členský štát má možnosť sám rozhodnúť, ktorý čas si ponechá. Ak sa obyvatelia členských štátov rozhodnú pre letný čas, poslednýkrát si posunú ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021. V krajinách, ktoré si chcú ponechať štandardný (zimný) čas, by sa mali naposledy prestavovať hodiny v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021.

 

 

Aby nevznikla situácia, kedy si napríklad Slovensko a Česko ponechá letný čas  a naopak  Rakúsko a Maďarsko zimný, výbor EP pre dopravu zároveň vyzval členské krajiny EÚ, aby záležitosť zimného a letného času posúdili medzi sebou. Jednotlivé rozhodnutia členských krajín totiž nesmú zasahovať do fungovania vnútorného trhu EÚ.

 

Slováci si budú musieť posúvať ručičky hodiniek ešte minimálne 5 krát. Už najbližšie nás to čaká v nedeľu 31. marca, kedy čas meníme z 2:00 na 3:00 hodinu.